Consultancy 2018-03-28T13:28:24+00:00

Consultancy

Regelmatig wordt Academy for ERP ingezet als consultant bij projecten. De kracht ligt in jarenlange ervaring en kennis van Microsoft Dynamics NAV en de stevige financiële achtergrond. Doordat wij geen software leveren kunnen wij onafhankelijk ingezet worden.

Wij hechten veel waarde aan de menselijke aspecten bij een implementatie. Het doel is dat de medewerkers het nieuwe systeem omarmen. Hierbij is een goede band met elkaar op zowel professioneel als persoonlijk vlak onontbeerlijk.

Microsoft Dynamics NAV

Doordat wij sinds 1998 met Microsoft Dynamics NAV werken, hebben wij de nodige kennis en ervaring bij implementaties. Tel daarbij de sterke bedrijfs-administratieve achtergrond en je krijgt een stevige partij die het financiële gedeelte afdekt.

We werken met checklists om implementatieprocessen te structureren en te versnellen. Hierdoor kan de klant zelf ook, desgewenst, veel zaken aftikken.

Onze werkwijze kenmerkt zich als praktisch en maatwerk mijdend. Maatwerk kan je voorkomen door enerzijds de grondige kennis van de software en anderzijds het doel van de eis te onderzoeken. Het is een spel van vragen, vragen, vragen en communiceren.

Excel en PowerBI

We maken rapportages, gebaseerd op Excel en PowerBI voor klanten en helpen klanten ook de juiste informatie uit Microsoft Dynamics NAV of Exact te halen. Soms moeten er zogenaamde gegevens kubussen gemaakt worden om de informatie over de juiste dimensies te krijgen.

Een sterk punt van Microsoft Dynamicks NAV is dat een onderneming er zijn eigen dimensies in kan definiëren, waarop analyses plaats vinden.

Door de informatie te combineren, krijgt men snel inzicht in de huidige situatie en kunnen maatregelen genomen worden. Denk hierbij aan cash flow analyse of leverbetrouwbaarheid.

Koppel interne gegevens aan externe data en er kunnen trends gemaakt worden en daarmee voorspellingen voor de toekomst. Denk hierbij aan bevolkingsomvang gekoppeld aan omzet.

Het grote voordeel van Excel of PowerBI is dat de klant zelf kan bepalen hoe de informatie eruit ziet en welke men wil zien. Wij zorgen in ieder geval voor de dataset. Uitvoering van verdere inrichting hangt van de wens van de klant af.

Academy for ERP heeft onder meer gewerkt voor:

Referenties

Coen maakt altijd tijd en ruimte vrij om ons als de nood hoog is snel van dienst te zijn. Zijn realistische benadering van vraagstukken helpt ons bij het optimaal benutten van de mogelijkheden van Microsoft NAV.

Jan Catsburg, Finance Manager at Micronit

TReNT Glasvezel is leverancier van Dark Fiber glasvezelverbindingen en opereert in de zakelijke markt. Controller Christel de Vries is o.a. verantwoordelijk voor het inrichten en beheren van de financiële administratie in Microsoft Dynamics NAV. Voor het uitdraaien van verschillende maandelijkse financiële rapportages wordt de hulp ingeroepen van Academy4ERP.

In de samenwerking met TReNT Glasvezel is Academy4ERP voor Christel de Vries vooral de partij die een ontzorgende functie heeft. “Academy4ERP helpt ons om de rapportages uit Navision te optimaliseren op het gebied van functionaliteit en inhoud”, vertelt Christel. “Wij hebben enige basiskennis over Excel in huis, maar Coen helpt ons daar enorm in”.

Het grootste voordeel in de samenwerking met Academy4ERP is de betrouwbaarheid en down-to-earth mentaliteit van Coen Overgaag. “We kunnen altijd een beroep op hem doen en dat maakt hij altijd waar”, vertelt Christel.

Christel de Vries, Controller at TReNT Glasvezel