Onderwijs 2018-03-28T13:08:58+00:00

Onderwijs

Sinds het jaar 2000 is Academy for ERP betrokken bij het HBO-onderwijs. Vanuit de visie dat ERP (Enterprise Resource Planning) zo een belangrijke plaats inneemt in de bedrijfsvoering, hebben wij boeken en materiaal ontwikkeld in samenwerking met het onderwijs.

De laatste paar jaren zijn daar ook data analyse (Excel en PowerBI) en Management Informatie Systemen (Laudon & Laudon) bij gekomen.

De werkzaamheden bestaan uit:

  • curricula opzetten;
  • onderwijs materiaal en toetsen ontwikkelen;
  • lesgeven;
  • geven van masterclasses in de onderwijsmethode “Bedrijfsadministratie in ERP”.

We hebben mogen werken voor de Hogeschool Inholland, Avans, HAN en Hogeschool van Rotterdam.

De ervaring vanuit de praktijk en kennis van het onderwijs is de kracht van Academy for ERP.

Methode bedrijfsadministratie met ERP (Microsoft Dynamics NAV of Exact Online)

Enterprise Resource Planning heeft een grote invloed op bedrijfsadministratie. Handelingen van afdelingen monden automatisch uit in financiële transacties. De klassieke bedrijfsadministratie is meegenomen in de gedachte van bedrijfsprocessen. Een verkoopjournaalpost is nu onderdeel van het verkoopproces (Order To Cash).

De serie ‘Bedrijfsadministratie met ERP’ bestaat uit een theorieboek en twee praktijkboeken. Het theorieboek behandelt de theorie van de bedrijfsadministratie, maar dan procesgericht. De praktijkboeken passen deze theorie toe in ERP-pakketten. De pakketten zijn Microsoft Dynamics NAV en Exact Online. De hoofdstukken en paragrafen van de boeken lopen synchroon met elkaar.

De methode wordt bij diverse hogescholen toegepast.

Masterclasses hogescholen

Wij bieden masterclasses voor hogescholen die met de methode aan de slag willen gaan. Dit is een vierdaagse masterclass waarbij de methode wordt doorgenomen en de docenten hands-on ervaring krijgen met de stof en het softwarepakket.

U kunt contact met ons opnemen voor nadere informatie. Uitvoeriger informatie is ook te vinden op: www.vanderhoeven.net. Hans van der Hoeven is de bedenker van de methode en met een groep auteurs hebben wij het praktijkgedeelte verder uitgewerkt.

Publicaties

Naast de serie ‘Bedrijfsadministratie met ERP’, bestaande uit een theorieboek en twee praktijkboeken, heeft Academy for ERP meerdere boeken geschreven als hoofdauteur dan wel co-auteur. Op de pagina Publicaties vindt u een overzicht van het meest recente en relevante lesmateriaal.

Academy for ERP heeft onder meer gewerkt voor:

Referenties

Coen is een zeer betrokken docent, niet alleen voor de studenten maar ook om samen met mij actief verder te onderzoeken naar de implementatie van nieuw lesmateriaal. Ook in het ontwikkelen van casus is hij actief en zeer constructief

Pim Steketee, Docent Bedrijfseconomie at Inholland hogeschool